Pagină principală > Despre ELIT > Protectia datelor

Protectia datelor

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA datelor cu caracter personal

Elit Romania Piese Auto Originale SRL, cu sediul social in Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Strada Italia nr. 1-7, Depozit 12, Mezanin, Sectiunea „1-5” si „18-26”, Europolis Park Bucharest, Judet Ilfov, Bucuresti, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1125/2015, EUID: ROONRC.J23/1125/2015, CUI 12058790, (denumită, în continuare, „ELIT“), protejează toate datele cu caracter personal prelucrate, considera aceste date ca fiind strict confidențiale și dispune de acestea în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Securitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal este o prioritate pentru ELIT.

În temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE), ELIT este operatorul datelor Dumneavoastră cu caracter personal, respectiv colectează, stochează și utilizează (și altfel prelucreaza) datele Dumneavoastră cu caracter personal pentru exercitarea activității sale antreprenoriale (scopurile individuale pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal sunt delimitate detaliat mai jos).

Aceasta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la: (i) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de ELIT pe parcursul utilizării de către Dumneavoastră a site-urilor de internet ale ELIT („Site-urile internet“), (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal de către ELIT în decursul derulării contractelor cu clienții, furnizorii și cu partenerii de afaceri, (iii) prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale ELIT și (iv) prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea protejarii intereselor legitime ale ELIT.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal descrie scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal și modalitățile de prelucrare a lor, informează asupra categoriilor individuale de date cu caracter personal prelucrate, asupra eventualilor beneficiari ai acestor date, a perioadei de stocare a datelor cu caracter personal și asupra drepturilor Dumneavoastră în raport cu protecția datelor cu caracter personal.

Scopurile PRELUCRARII datelor cu caracter personal

Datele Dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de ELIT în următoarele scopuri:

 • Derularea contractului (de exemplu, derularea contractelor avand ca obiect colaborarea cu partenerii de afaceri, a contractelor de vânzare-cumpărare cu clienții ș.a.m.d.);
 • Îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, indeplinirea obligației, în temeiul legislației contabile și fiscale aplicabile, de transmitere a datelor cu caracter personal către autoritățile administrației financiare si fiscale; precum si alte comunicari transmise catre alte autorități publice, în conformitate cu legislația corespunzătoare);
 • Expedierea comunicărilor comerciale și a ofertelor de produse și servicii (de exemplu, ELIT poate să va trimită comunicări comerciale și să va ofere produsele și serviciile prin intermediul e-mail-ului, SMS-urilor sau convorbirilor telefonice sau prin intermediul serviciilor poștale);
 • Protecția interesului legitim al operatorului (protecția drepturilor și a intereselor legitime ale ELIT, spre exemplu, evaluarea bonității clientului);
 • Gestionarea informatiilor expediate prin intermediul formularelor electronice (de exemplu, prin transmiterea CV-ului în cazul interesului Dumneavoastră de a va angaja la ELIT sau prin introducerea și administrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în cadrul conturilor de utilizator pe Site-urile internet).

Datele cu caracter personal PRELUCRATE

Firma ELIT prelucreaza următoarele date cu caracter  personal, conform scopurilor enumerate mai sus:

Datele persoanei vizate

Scopurile prelucrarii:

Prenumele și numele

Derularea contractului, Îndeplinirea obligațiilor legale, Expedierea comunicărilor comerciale și a ofertelor de produse și servicii, Protecția interesului legitim al operatorului, Gestionarea informatiilor expediate prin intermediul formularelor electronice

Adresa de contact

Derularea contractului, Îndeplinirea obligațiilor legale, Expedierea comunicărilor comerciale și a ofertelor de produse și servicii, Protecția interesului legitim al operatorului, Gestionarea informatiilor expediate prin intermediul formularelor electronice

E-mail-ul

Derularea contractului, Îndeplinirea obligațiilor legale, Expedierea comunicărilor comerciale și a ofertelor de produse și servicii, Protecția interesului legitim al operatorului, Gestionarea informatiilor expediate prin intermediul formularelor electronice

Numărul de telefon

Derularea contractului, Îndeplinirea obligațiilor legale, Expedierea comunicărilor comerciale și a ofertelor de produse și servicii, Protecția interesului legitim al operatorului, Gestionarea informatiilor expediate prin intermediul formularelor electronice

Numărul de cont

Derularea contractului, Îndeplinirea obligațiilor legale, Protecția interesului legitim al operatorului

Numărul de Ordine din Registrul Comerțului, CIF

Derularea contractului, Îndeplinirea obligațiilor legale, Protecția interesului legitim al operatorului, Gestionarea informatiilor expediate prin intermediul formularelor electronice

VIN și celelalte informații privind autovehiculul

Derularea contractului, Îndeplinirea obligațiilor legale, Gestionarea informatiilor expediate prin intermediul formularelor electronice

In cadrul ELIT, datele cu caracter personal sunt prelucrate atât manual, cât și automat. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal se face, în special, in scopul derulării raportului contractual.

ELIT colecteaza, stocheaza și utilizeaza anumite informații prin intermediul mijloacelor automatizate, spre exemplu, informațiile statistice, ori de câte ori navigați pe Site-urile internet.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN BAZA CONSIMȚĂMÂNTULUI PERSOANEI VIZATE

In cazul in care va dati consimțământul pentru prelucrarea datelor Dumneavoastra cu caracter personal in scopul de expediere a comunicărilor de marketing personalizate de catre ELIT (în aceste situații se poate ajunge și la crearea unui profil al persoanei vizate), va rugam sa luati în considerare faptul că acordarea consimțământului este benevolă, iar consimțământul dat se poate modifica sau revoca oricând, în scris, prin intermediul trimiterii unui mesaj in acest sens la urmatoarea adresa de e-mail: protectia.datelor@elit.ro. Consimțământul este acordat până la modificarea sau revocarea acestuia. Neacordarea consimțământului nu va influența derulărea contractului Dumneavoastra cu ELIT.

Beneficiarii datelor cu caracter personal

In cadrul ELIT, datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt accesibile doar angajaților autorizați sau procesatorilor de date cu caracter personal cu care ELIT are incheiat un contract in acest sens, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Însă, întotdeauna, acest acces este acordat doar în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor individuale de prelucrare și in baza temeiului juridic corespunzător pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Lista beneficiarilor datelor cu caracter personal prelucrate de ELIT este accesibilă, la cerere, trimitand o cerere in acest sens pe adresa de e-mail: protectia.datelor@elit.ro.

De asemenea, ELIT este obligată să transmită date cu caracter personal, spre exemplu, catre organele de cercetare penală competente sau celorlalte autorități publice, în cazurile prevăzute de lege.

DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE TERȚILOR

Datele cu caracter personal ale terților, respectiv datele cu caracter personal ale angajaților și clienților parteneri de afaceri ai ELIT și ale celorlalte persoane fizice implicate în colaborarea cu ELIT, precum si datele personale pe care le obține ELIT de la partenerul de afaceri, în legătură cu încheierea sau derularea contractului incheiat cu acesta, vor fi prelucrate, în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal. ELIT folosește aceste date cu caracter personal în scopul derulării contractelor cu partenerii de afaceri. Prin prezenta, partenerul de afaceri ia la cunoștință de faptul că ELIT va prelucra datele cu caracter personal ale terților în perioada de derulare a raportului contractual și, dupa încetarea raportului contractual, în perioada stabilită de legislația relevanta in vigoare, dacă aceasta există. Aceste date vor fi stocate pentru o perioadă mai lungă de timp dacă, într-o situatie speciala, apare necesitatea de a stoca datele personale în legătură cu aceasta situatie concreta. Partenerul de afaceri este obligat să îi informeze si sa ii instruiască pe angajații săi, clienții și celelalte persoane fizice care parcipă ca partener de afaceri la colaborarea cu ELIT despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către ELIT.

PERIOADA DE STOCARE A datelor cu caracter personal

Datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și stocate pentru perioada necesară in vederea asigurarii tuturor drepturilor și obligațiilor care rezultă din raportul contractual aplicabil și, dupa încetarea raportului contractual, pentru perioada în care ELIT este obligată, în calitate de operator al datelor cu caracter personal, să stocheze datele cu caracter personal, în conformitate cu legislația relevanta si obligatorie sau pentru perioada pentru care ne-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea acestor date. În celelalte cazuri, perioada de prelucrare rezultă din scopul prelucrarii si trebuie să fie corespunzătoare si proportionala cu acesta, precum si in conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

ELIT prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal, avand in vedere scopul pentru care acestea sunt prelucrate, astfel:

Scopul prelucrarii

Perioada de stocare

Derularea contractului

pe intreaga durata a raportului contractual și, de la încetarea raportului contractual, in vederea indeplinirii obligatiilor legale de arhivare

Îndeplinirea obligațiilor legale

perioada stabilită de legislația relevanta

Expedierea comunicărilor comerciale și a ofertelor de produse și servicii

pentru perioada pentru care a fost acordat consimțământul pentru procesarea datelor cu caracter personal in acest scop, respectiv până la modificarea sau revocarea acestuia, în masura respectarii obligatiilor legale aplicabile

Protecția interesului legitim al operatorului

pentru o perioada rezonabila din momentul începerii procesării datelor, dacă legislație specială nu stabilește o alta perioada, sau dacă, într-o situație speciala, nu apare necesitatea de a stoca datele pentru o perioadă mai lungă, în funcție de acea situatia concreta

Gestionarea informatiilor expediate prin intermediul formularelor electronice

pentru perioada necesară pentru gestionarea informatiilor corespunzătoare sau în perioada derulării contului respectiv de utilizator

UTILIZAREA COOKIES

Cookies sunt fișiere mici din punct de vedere al conținutului, în browserul Dumneavoastră web care servesc la salvarea și acceptarea identificatorilor și a celorlalte informații privind calculatoarele, telefoanele și alte dispozitive din care accesați Site-urile internet și ne ajută să vă furnizăm, protejăm și îmbunătățim serviciile oferite.

Utilizarea fișierelor Cookies ne permite să vă oferim acele servicii și produse care corespund cel mai bine cerințelor și intereselor Dumneavoastră. Cookies înlesnesc înregistrarea informațiilor privind navigarea Dumneavoastră pe Site-urile internet și datorită utilizării lor, navigarea Dumneavoastră va fi astfel mai ușoară și mai rapidă.

Fișierele Cookies, în special:

 • servesc pentru navigarea eficientă pe Site-ul internet, pentru personalizarea, salvarea selectiilor preliminare și, în general, pentru îmbunătățirea opiniei utilizatorului cu privire la Site-ul internet;
 • permit să se distingă dacă un utilizator concret a mai navigat în trecut pe Site-urile internet sau dacă este un navigator nou;
 • ne ajută să vizualizăm pe Site-ul internet o reclamă adaptată intereselor unui utilizator concret.

ELIT folosește Cookies în cazul în care accesați Site-urile internet, și anume, cel mai frecvent, in vederea adaptarii conținutului acestora, generarii statisticilor anonime privitoare la frecvența accesării, pentru selectarea reclamelor relevante și pentru facilitarea unei înregistrări mai sigure.

Pe Site-urile internet folosim două tipuri de Cookies:

 • Cookies de relatare (session cookies): Aceste Cookies sunt provizorii. Se salvează în fișierul Cookies al browserului Dumneavoastră web numai până când terminați lucrul cu browserul web. Aceste Cookies sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a Site-urilor internet sau a aplicațiilor asociate.
 • Cookies permanente (persistent cookies): Aceste Cookies le putem utiliza pentru orientarea Dumneavoastră mai ușoară și mai comodă pe Site-urile internet (spre exemplu, navigarea mai simplă și mai rapidă). Aceste Cookies rămân în fișierul Cookies al browserului Dumneavoastră web pentru o perioadă mai lungă. Lungimea acestei perioade depinde de setarea selectată a browserului web de pe internet. Cookies permanente facilitează deplasarea informațiilor pe serverul internet la fiecare accesare a Site-urilor internet.

Fișierele Cookies le puteți refuza în setarea browserului Dumneavoastră web de pe internet sau puteți seta doar utilizarea unora dintre ele. Însă, dacă nu permiteți firmei ELIT utilizarea Cookies, unele funcții s-ar putea să nu funcționeze așa cum ar trebui.

Setarea de confidențialitate din calculatorul Dumneavoastră, în care utilizarea Cookies se poate refuza sau interzice, se găsește în meniul browserului web corespunzător de pe internet. Setarea fișierelor Cookies în browserele web folosite cel mai frecvent se găsește pe următoarele site-uri de internet:

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În calitate de persoana vizata aveți drepturile menționate mai jos prevazute de legislație aplicabila și pe care vi le puteți exercita oricând. Este vorba de dreptul (i) de acces la datele cu caracter personal; (ii) la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete; (iii) la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt fel, sau dacă se constată că au fost prelucrate ilegal; (iv) la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal; (v) la portabilitatea datelor; (vi) dreptul de a te opune prelucrarii datelor Dumneavoastră cu caracter personal in cazul in care ELIT se bazeaza pe interesele sale legitime ca temei legal pentru procesare; si (vii) dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate pe procesarea automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice cu privire la Dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar si semnificativ, atat timp cat nu este aplicabila niciuna dintre exceptiile prevazute de lege pentru exercitarea acestui drept. Totodată aveți posibilitatea să adresați o eventuală plângere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/), daca considerati ca nu am respectat cerintele legale aplicabile cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal.

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal: în cazul în care vreți să știți dacă ELIT procesează date cu caracter personal despre Dumneavoastră, aveți dreptul să obțineți informații referitoare la faptul că datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate și, in caz afirmativ, aveți, de asemenea, dreptul să obțineți accesul la datele Dumneavoastră cu caracter personal. În cazul unei cereri repetate, ELIT va fi indreptatita să perceapă o taxă corespunzătoare si proportionala pentru a va furniza o copie a datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și incomplete: în cazul în care ELIT procesează date cu caracter personal inexacte și incomplete despre Dumneavoastră, aveți dreptul să solicitați rectificarea lor. ELIT va efectua rectificarea imediat, având în vedere posibilitățile tehnice disponibile.  In anumite situatii, este posibil sa nu putem modifica datele cu caracter personal, caz in care vom adauga un text alternativ la inregistrarile in cauza.
 • Dreptul la ștergere: în cazul în care solicitați ștergerea, ELIT va șterge datele Dumneavoastră cu caracter personal dacă (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt fel, (ii) prelucrarea este ilegală, (iii) ridicați obiecții împotriva prelucrarii și nu există niciun fel de motive întemeiate care prevalează in vederea continuarii prelucrarii sau (iv) ELIT nu incalca o obligație legală de a prelucra aceste date.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal: puteți să solicitați ELIT restrictionarea prelucrarii datelor Dumneavoastră cu caracter personal, in limitele prevazute de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: în cazul în care doriți ca ELIT să transmită datele Dumneavoastră cu caracter personal unei entități terțe vă puteți exercita dreptul Dumneavoastră pentru portabilitatea datelor. În cazul în care prin exercitarea acestui drept se poate ajunge la incalcarea drepturilor și libertăților terților, ELIT nu va putea da curs cererii Dumneavoastră.
 • Dreptul a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal: aveți dreptul de a va opune prelucrarii datelor cu caracter personal. În cazul în care ELIT nu face dovada existentei unui motiv întemeiat pentru procesarea care prevalează asupra intereselor Dumneavoastră sau asupra drepturilor și libertăților Dumneavoastra, prelucrarea acestor date va înceta imediat.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate pe procesarea automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice cu privire la Dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar si semnificativ, atat timp cat nu este aplicabila niciuna dintre exceptiile prevazute de lege pentru exercitarea acestui drept

Pentru exercitarea drepturilor Dumneavoastră, vă rugăm să vă adresați cu o scrisoare catre ELIT sau prin e-mail la adresa: protectia.datelor@elit.ro. ELIT își rezervă dreptul de a verifica în mod adecvat identitatea solicitantului.

 

Aceasta politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal este valabile de la data de 25.05.2018.

eCat CATALOG ELECTRONIC
Membru al Rhiag Group Rhiag