Pagină principală > Despre ELIT > Notificare privind protectia datelor

Notificare privind protectia datelor

Notificarea cu Privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

1.               Datele de Identificare si de Contact ale Operatorului

Operator:                    Elit Romania Piese Auto Originale SRL („Elit”);

Adresa:                         Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Strada Italia nr. 1-7, Depozit 12, Mezanin, Sectiunea „1-5” si „18-26”, Europolis Park Bucharest, Judet Ilfov;

Numar de Telefon:        021/3180581;

Adresa de E-mail:         protectia.datelor@elit.ro.

 

 2.               Obiect 

Prezenta notificare se refera la prelucrarea datelor cu caracter personal ale:

(i)               clientilor, furnizorilor, partenerilor nostri de afaceri si ale altor persoane care ne contacteaza sau cu care intram in contact in circumstante legate de afaceri.  Astfel de persoane includ, de exemplu, actionari/asociati/administratori ai clientilor persoane juridice care asigura (de exemplu, prin avalizarea biletelor la ordin emise de client) indeplinirea obligatiilor contractuale ale clientului; si

(ii)             reprezentantii, angajatii sau persoanele de contact, persoane fizice, ale clientilor, furnizorilor, partenerilor nostri de afaceri si altor persoane care ne contacteaza sau cu care intram in contact in circumstante legate de afaceri si care nu sunt persoane fizice.  Printre aceste persoane se numara, de exemplu, reprezentantii persoane fizice ai actionarilor/asociatilor/administratorilor persoane juridice ai clientilor nostri care asigura (de exemplu, prin avalizarea biletelor la ordin emise de client) indeplinirea obligatiilor contractuale ale clientului.

 

Intram in contact cu astfel de reprezentanti, angajati sau persoane de contact, persoane fizice, in relatiile noastre cu clientii, furnizorii, partenerii nostri de afaceri si alte persoane care ne contacteaza sau cu care intram in contact in circumstante legate de afaceri.

Elit se preocupa de protectia vietii dumneavoastra private si este dedicata transparentei in ceea ce priveste modul in care colecteaza si utilizeaza astfel de date, precum si prelucrarii datelor dumneavoastra personale in conformitate cu reglementarile aplicabile activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Aceasta notificare explica modul in care Elit va proceseaza datele cu caracter personal si poate fi modificata din timp in timp.  Aceasta notificare este disponibila pe pagina noastra de internet accesand urmatorul link: http://www.elit.ro/despre-elit/notificare-privind-protectia-datelor.html.

 3.               Scopul Prelucrarii si Baza Legala

Putem colecta, utiliza si transfera datele dumneavoastra personale prin intermediul sistemelor de procesare automata si/sau sisteme pe suport de hartie (in acest scop, am stabilit functii de prelucrare de rutina, cum ar fi emiterea facturilor).  De asemenea, putem prelucra date cu caracter personal in mod ocazional sau in situatii ad-hoc (de exemplu atunci cand un partener de afaceri are o anumita cerinta).

Elit utilizeaza datele dumneavoastra personale relevante pentru a intra, intretine si indeplini relatia noastra contractuala cu dumneavoastra si pentru a comunica cu dumneavoastra (inclusiv despre noi, produsele noastre etc.).  Astfel de utilizari includ:

 • incheierea si indeplinirea relatiei contractuale;
 • crearea/deschiderea/administrarea/inchiderea conturilor partenere;
 • analiza achizitiilor efectuate de clienti;
 • litigii si/sau colectarea amiabila a creantelor.

 

Baza legala pe care se intemeiaza Elit in prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este reprezentata de:

(i)               incheierea unui contract cu dumneavoastra si indeplinirea obligatiilor Elit in baza unei asemenea relatii contractuale.  De exemplu, Elit trebuie sa va proceseze datele cu caracter personal pentru a livra bunurile solicitate si pentru a efectua alte servicii conexe, pentru facturarea produselor si serviciilor livrate si asa mai departe.

(ii)             respectarea de catre Elit a obligatiilor sale legale.  De exemplu, Elit trebuie sa respecte legile si reglementarile contabile, precum si cerintele privind cunoasterea clientilor si sa pastreze inregistrari adecvate in acest sens..

(iii)           interesele legitime urmarite de Elit, atat timp cat interesele dumneavoastra sau drepturile si libertatile fundamentale care necesita protectia datelor cu caracter personal nu prevaleaza asupra acestor interese legitime.  De exemplu, va informam despre produsele si serviciile noastre si despre activitatea noastra.

(iv)            consimtamantul dumneavoastra pentru a va prelucra datele cu caracter personal.

Atunci cand prelucram categorii speciale de informatii referitoare la originea rasiala sau etnica, opiniile politice, convingerile religioase si filosofice, calitatea de membru al sindicatelor, datele biometrice sau orientarea sexuala, vom cere intotdeauna consimtamantul dumneavoastra expres, cu exceptia cazului in care acest lucru nu este cerut de lege sau informatiile sunt necesare pentru a va proteja sanatatea in cazuri de urgenta.

Daca va solicitam consimtamantul pentru colectarea, utilizarea sau divulgarea informatiilor personale (de exemplu, pentru anumite oportunitati de marketing), puteti oricand, cu respectarea restrictiilor legale sau contractuale si comunicarea unei notificari rezonabile, sa va retrageti consimtamantul.  Legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal inainte de retragerea consimtamantului nu va fi afectata de o asemenea retragere.  Toate comunicarile privind retragerea sau modificarea consimtamantului trebuie sa fie transmise catre urmatoarea adresa: protectia.datelor@elit.ro.

 4.               Categorii de Date cu Caracter Personal Prelucrate de Elit

Categoriile de date procesate in contextul relatiei noastre de afaceri cu dumneavoastra includ:

(i)               numele, prenumele, adresa, numarul de telefon/fax, e-mailul, contul bancar, adresa de livrare, codul de client, istoricul achizitiilor;

(ii)             in unele cazuri (de exemplu clienti persoane fizice), procesam toate datele relevante din actul de identitate: nume si prenume, CNP, seria si numarul, domiciliul;

(iii)           imaginea dumneavoastra, de exemplu atunci cand vizitati locatiile noastre si accesati zonele monitorizate video;

(iv)            informatii despre vehiculul pe care il conduceti, cum ar fi numarul de inmatriculare (de exemplu in ceea ce priveste reprezentantii/angajatii furnizorilor care livreaza produse la sediul nostru).

 

De asemenea, putem prelucra si alte date cu caracter personal pe care ni le furnizati in mod direct.

Elit colecteaza aceste date personale in mai multe moduri.  De exemplu:

(i)               datele pot fi colectate din contracte; obtinute din actul de identitate sau din alte documente de identitate, cum ar fi pasaportul sau alte documente puse la dispozitie de dumneavoastra; din corespondenta avuta cu dumneavoastra; de la angajatorul/mandantul dumneavoastra;

(ii)             in unele cazuri, Elit poate colecta date cu caracter personal despre dumneavoastra de la terte parti, cum ar fi referintele furnizate de furnizori sau alte surse;

(iii)           anumite date pot fi colectate de catre societate ca urmare a monitorizarii spatiilor si a bunurilor apartinand societatii.  De exemplu, unele dintre locatiile noastre sunt echipate cu sisteme de supraveghere video. 

Datele vor fi stocate intr-o serie de locuri diferite, inclusiv in documentele contabile si in diverse sisteme informatice (inclusiv sistemul de e-mail Elit).

 5.               Divulgarea Datelor cu Caracter Personal

Va putem divulga datele cu caracter personal in scopuri legitime in urmatoarele situatii:

 • intern, inclusiv membrilor departamentului financiar contabil si personalului IT, daca accesul la date este necesar pentru indeplinirea functiilor lor;
 • altor entitati ale grupului in scopuri legate de gestionarea afacerilor societatii;
 • altor entitati din grup, asocieri in participatiune, subcontractori, vanzatori sau furnizori care presteaza servicii in numele nostru si prelucreaza, in consecinta, datele cu caracter personal in numele nostru pentru scopurile mentionate mai sus;
 • unei entitati nou formate ori dobanditoare daca Elit este implicata intr-o fuziune, vanzare sau transfer al unei parti sau a intregii sale activitati;
 • oricarei persoane, daca Elit este obligata sa faca acest lucru, de exemplu printr-o hotarare judecatoreasca sau lege;
 • pentru protejarea drepturilor si proprietatii societatii;
 • in situatii de urgenta sau, daca este necesar, pentru a proteja siguranta unei persoane sau a unui grup de persoane; sau
 • oricarei persoane, cu consimtamantul dumneavoastra.

 

Ca regula generala, societatea nu va transfera datele dumneavoastra in tari din afara Spatiului Economic European.  In imprejurari limitate si necesare, unele dintre datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in afara Spatiului Economic European sau unei organizatii internationale pentru a ne conforma cerintelor legale sau contractuale.  In acest caz, ne vom asigura ca exista o protectie adecvata fie prin intermediul unor acorduri contractuale adecvate, fie conform legii.

 6.               Securitatea Datelor

Elit se preocupa in mod serios de securitatea datelor dumneavoastra.  Societatea va utiliza garantii fizice, tehnice si organizatorice adecvate caracterului sensibil al informatiilor personale pe care le gestioneaza.  Aceste masuri sunt menite sa va protejeze datele personale impotriva pierderii, accesului, copierii, folosirii, modificarii sau divulgarii neautorizate.

Elit adopta si implementeaza politici interne si masuri de control pentru a incerca sa se asigure ca datele dumneavoastra nu sunt pierdute, distruse accidental, utilizate in mod abuziv ori divulgate si ca acestea sa nu fie accesate decat de angajatii sai autorizati si furnizorii in indeplinirea functiilor lor.  Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne scrieti la urmatoarea adresa: protectia.datelor@elit.ro.

In cazul in care societatea apeleaza la terte parti pentru a prelucra date cu caracter personal in numele sau, acestea vor actiona in baza instructiunilor scrise ale societatii, conformandu-se obligatiei de confidentialitate si obligatiei de implementare a masurilor tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea acestor date.

7.               Pastrarea Datelor

Societatea va pastra datele dumneavoastra atat pe durata relatiei de afaceri, precum si dupa incetarea relatiei de afaceri, in conformitate cu prevederile legale aplicabile sau consimtamantul dumneavoastra.  Cu exceptia cazurilor in care este permis sau impus de legea aplicabila sau cerintele de reglementare, societatea va pastra datele dumneavoastra cu caracter personal numai atat timp cat va considera ca este necesar pentru a indeplini scopurile in vederea carora aceste date au fost colectate initial.

8.               Drepturile Dumneavoastra

In conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR) si cu alte reguli si reglementari aplicabile (fie la nivel european sau national), in calitate de persoana vizata, aveti mai multe drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal, inclusiv dreptul de a obtine, la cerere, o copie a acestor date;

Daca doriti sa revizuiti, sa verificati sau sa corectati datele personale, va rugam sa contactati protectia.datelor@elit.ro sau 0213180581.  Va rugam sa aveti in vedere ca orice astfel de solicitare trebuie sa fie in scris.

 • Dreptul la rectificare, prin care puteti solicita Elit sa modifice datele incorecte sau incomplete;

Este important ca datele si informatiile pastrate in bazele noastre de date sa fie corecte si actuale.  Daca intervin modificari cu privire la datele cu caracter personal, va rugam sa ne informati cu privire la aceste modificari.

In anumite situatii, este posibil sa nu putem modifica datele cu caracter personal, caz in care vom adauga un text alternativ la inregistrarile in cauza.

 • Dreptul de stergere (dreptul de a fi uitat) prin care puteti solicita Elit sa stearga sau sa opreasca prelucrarea datelor dumneavoastra, de exemplu atunci cand datele nu mai sunt necesare in scopul prelucrarii;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, atunci cand sunt indeplinite conditiile legale pentru exercitarea acestui drept;
 • Dreptul de a te opune prelucrarii datelor dumneavoastra in cazul in care Elit se bazeaza pe interesele sale legitime ca temei legal pentru procesare;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate pe procesarea automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice cu privire la dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar si semnificativ, atat timp cat nu este aplicabila niciuna dintre exceptiile prevazute de lege pentru exercitarea acestui drept.

Daca doriti sa exercitati oricare dintre aceste drepturi, va rugam sa contactati protectia.datelor@elit.ro sau 0213180581.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal daca considerati ca nu am respectat cerintele legale aplicabile cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal.

9.               Automatizarea Procesului Decizional

Deciziile privind relatia de afaceri nu se bazeaza exclusiv pe un proces decizional automatizat.

 10.            Intrebari/Reclamatii

In cazul in care aveti orice intrebari legate de prezenta notificare sau de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, sau orice ingrijorari cu privire la modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate, prelucrate, stocate, transferate sau altminteri pastrate, va rugam sa contactati in scris protectia.datelor@elit.ro sau 0213180581.

eCat CATALOG ELECTRONIC
Membru al Rhiag Group Rhiag